Wat is Kwets en wie is er voor verantwoordelijk?

Kwets. Onafhankelijk maandblad voor de vrije Wetteraar.

Onder die slogan begon een dertigtal vrijwilligers eind 2007 aan het magazine Kwets. Elke maand jagen redacteurs en fotografen op de Wetterse actualiteit, in woord en beeld.

Informeren en het debat aanwakkeren is ons doel. Het resultaat zijn reeds meer dan zeventig nummers met een mix van politiek debat, reportages, sport- en cultuurnieuws, opinies en puzzels. Frappant hoeveel Wetteraars zich bovenlokaal in de kijker werken. Kwets ontlokte ook een aantal vragen op de gemeenteraad. Hoewel dit geen doel op zich is, zijn we blij dat we onze politici doen nadenken. Maar Kwets is zoveel meer dan een maandblad.

De afgelopen jaren organiseerde Kwets onder andere een mobiliteitsdebat en het debat Wetteren in de steigers met onder meer voormalig Vlaams bouwmeester Bob Van Reeth. Met De Sessies verenigden we veertien muzikale duo's met de opdracht een nummer te componeren. In 2012 organiseerden we onze eerste Kwets kenniskwis, en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verrasten we de Wetteraar met een verkiezingspeiling en de lancering van TV-Kwets.

VZW Kwets

Redactie adres en maatschappelijke zetel:
Victor Van Sandelaan 134, B-9230 Wetteren

BTW nummer: BE 891353190

Rekening nummer: 891-6340350-52
IBAN nummer: BE64 8916 3403 5052
BIC: VDSP BE 91

Contact VZW: info@kwets.be
Contact redactie:
redactie@kwets.be

Voorzitter: Piet De Keulenaer piet.de.keulenaer@telenet.be
Ondervoorzitter & advertenties:
Raf De Graeve rafdegraeve@telenet.be
Secretaris: Didier Verbaere didier.verbaere@skynet.be

Magazine

Hoofdredactie: Lieven Van Imschoot lievenvanimschoot@hotmail.com 
Fotoredactie: Didier Verbaere didier.verbaere@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever: Piet De Keulenaer piet.de.keulenaer@telenet.be

Bier info: André Paeleman andre.paeleman@telenet.be

Webcontent: Piet De Keulenaer   piet.de.keulenaer@telenet.be

Webmaster: Johan Bové johan.bove@gmail.com


En alle vaste medewerkers...

 

Drupal theme by Kiwi Themes.

Bezoek de Kwets Facebook groep