Kwetsdebat centrumontwikkeling

Affiche debat

Op 19 mei organiseert Kwets in cc de Poort een debat onder de naam Wetteren in de steigers. Oud-burgemeester Marc Gybels wees er bij zijn afscheid op dat de nieuwe burgemeester, net als burggraaf Charles Hippolyte Vilain XIIII in de 19de eeuw, het uitzicht van Wetteren grondig zal kunnen wijzigen. Honderdvijftig jaar geleden liet men zich waarschijnlijk weinig gelegen aan inspraak van de burger en infovergaderingen allerhande. Daar willen we het tijdens het debat nu wél over hebben. Daarnaast willen we uiteraard ook graag te weten komen wat de stand van zaken is van de plannen van de gemeente met de sites De Witte en Cordonnier en wat de totaalvisie Wetteren aan de Schelde van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 2000 inhoudt.

Naast een panel met professionelen, vragen wij ook regelmatig replieken aan de huiskamer, een panel met inwoners en handelaars van Wetteren. Het hoofdpanel bestaat uit 

  • Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester en architect
  • Bob Van Reeth, gewezen Vlaams Bouwmeester en architect
  • Joris Voets
  • Ludwig Lauwers, voorzitter Gecoro Wetteren

In de huiskamer nestelen zich volgende Wetteraars

  • Pol Oosterlinck, handelaar (interieurzaak Hoenderstraat) en architectuur liefhebber
  • Jan Tondeleir, burger, rolstoelgebruiker en OCMW raadslid Sp.a
  • Frank Van Daele, handelaar (broodjeszaak Hoenderstraat)
  • Gert De Wilde, bewoner Aard
  • Piet Van Heddeghem, gemeenteraadslid Groen&Co

Het debat wordt naar goede gewoonte gepast opgeluisterd met filmpjes en muziekjes van een aantal Wetterse muzikanten van verschillend pluimage. Het geheel wordt in goede banen geleid door moderator Johan De Ryck (VRT-journalist)

 

 

Reacties

Wetteren in de stijgers

Alle info over het Scheldefrontproject, inclusief strategie, voostelplannen, marktconsultatie ed staat sinds 17/05 op de site van  de organisatie die zich bezig houdt met Schelde Lanschapspark.

Zie  www.schelde-landschapspark.be

Op de debatavond waren wel wat mooie liedjes te horen over W-city.