Voor welke energiebesparende uitgave zou u graag van de gemeente Wetteren subsidies ontvangen?

Aankoop spaarlampen (met aankoopcheques)
9% (9 stemmen)
Dakisolatie (aankoop - zelf plaatsen)
15% (16 stemmen)
Muurisolatie voor woningen gebouwd voor 1975
7% (7 stemmen)
Een tweevoudige uurteller voor electriciteit
30% (31 stemmen)
Aankoopcheques huishoudelijke toestellen met A++ label
19% (20 stemmen)
Aankoopcheques verdeeldozen met afschakelknop
3% (3 stemmen)
Een stedebouwkundige verordening die plaatsen van gevelverlichting in woonpanden verbiedt
4% (4 stemmen)
Vermindering van Algemene Heffing voor gezinnen wiens woning na een energie audit een positieve beoordeling heeft gekregen
7% (7 stemmen)
Aanvullende subsidie (bovenop Eandis) voor dubbele beglazing
5% (5 stemmen)
Andere? Reageer dan op het bovenstaande standpunt, en we nemen het op in de enquête.
2% (2 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 104

Reacties

Vragen bij subsidies voor dakisolatie voor kleine daken

In het verslag van het schepencollege van 30.12.2008 leest men onderaan op pagina 19 dat het schepencollege de kostprijs wil onderzoeken van een dak van 40 vierkante meter.

De reden ligt voor de hand – er bestaat reeds een tussenkomst van het Vlaamse gewest voor dakisolatie. Die tussenkomst bedraagt 500€ maar enkel voor daken van minstens 40 vierkante meter. Voor kleinere daken is er dus geen tussenkomst. De gemeente denkt er dus aan om die kleinere daken te subsidiëren.

Ik wil hierbij een aantal onderzoeksvragen formuleren die best opgenomen worden in hun studie. Vooreerst gaat het om kleine huizen.

Breed doelpubliek ?

Als een huis 5 meter bij 5 meter is dan heeft het dak een oppervlakte van 35 vierkante meter (het dak staat immers schuin en is dus groter dan de oppervlakte van het huis)

Ik zou dan ook willen vragen aan de meerderheid om in haar studie een schatting op te nemen van het aantal huizen dat hiervoor in aanmerking komt, dus hoeveel huizen er in Wetteren een dakoppervlakte hebben van minder dan 40 m2.
Die informatie lijkt me een noodzaak, vooreerst om te weten of de subsidie wel nuttig is (als er geen dergelijke daken zijn is ze dat niet). Het kan toch niet de bedoeling zijn om een maatregel in te voeren waarvoor er geen aanvragen zijn (alhoewel, voor de bestaande maatregelen is dat wel het geval) ?
Ten tweede is de informatie nodig om de kostenimpact te kunnen berekenen.
Dit aantal is ook nodig om na te gaan of aan de voorwaarde ‘breed doelpubliek’ voldaan is.

Hoe groot is de daling van de CO2-uitstoot ?

Een kleinere grondoppervlakte impliceert ook een groter aantal verdiepingen. Het spreekt voor zich dat, vermits er meestal op de laagste verdiepingen verwarmd wordt, meer verdiepingen ook tot gevolg hebben dat er minder warmte door het dak verloren gaat. De verloren warmte van het eerste verdiep gaat eerst door het tweede verdiep, dan het derde en pas dan door de zolder en het dak. De dakisolatie zal dus ook minder rendabel zijn.
We willen dan ook vragen om voor dergelijke kleine woningen de baten van de dakisolatie te evalueren, dus de vermindering van de jaarlijkse kost van de verwarming en de vermindering van de C02-uitstoot.

De hoogte van de bijdrage ?

Tenslotte moet ook de hoogte van de mogelijke gemeentelijke bijdrage vastgelegd worden om de budgettaire impact te kunnen berekenen.

voor bijkomende informatie verwijs ik door naar www.s-p-a.be/wetteren

François Coppens

Dakisolatie - zelfde ziekte als zonnepanelen ?

Ik verwees al naar de studie van de SERV in een eerdere reactie. Men kan echter ook zelf een snelle berekening maken:

Dakisolatie, geplaatst, 18 cm dik en met dampscherm kost 20 euro per m2

de energiewinst is jaarlijks 10 euro per geïsoleerde m2 (minder gasverbruik)

nemen we een dak van 100m2, dan kost dat aan investeringen 2000 euro

daar staan de volgende voordelen tegenover:

1. Fiscaal
==========
de fiscale aftrek bedraagt 40%, dus belastingswinst is 800 euro

de gemeentelijke opcentiemen hierop zijn ook winst, 7% van 800 is 56

het fiscale voordeel is dus 856 euro

2. De premie van de Vlaamse overheid
============================
500 euro

3. de premie van Eandis
=================
4 euro per m2 dus 400 euro

In totaal recupereren we dus

856+500+400=1756 euro

4. Jaarlijkse energiewinst
==================
10 euro per vierkante meter, dus 1000 euro PER JAAR

na één jaar is de investering dus terugverdiend, immers na 1 jaar is de winst 2756 euro voor een kost van 2000 euro ...

na 5 jaar is dit 6756 euro, om 2000 euro om te zetten naar 6756 op 5 jaar is een rentevoet van 27,6% nodig

de BESTAANDE subsidies zijn dus RUIMSCHOOTS voldoende

François

De gemeentelijke renovatiepremie is er ook nog ...

Niet te vergeten dat het gemeentebestuur ook nog eens bijkomende renovatiepremie toekent bovenop de door de Vlaamse overheid verkregen renovatiepremie .... Die gemeentelijke toelage bedraagt 20% van het bedrag van de toegekende renovatiepremie (minimum € 250, maximum € 1250). Zie http://www.wetteren.be/product/512/default.aspx?_vs=0_N&id=399

Concreet: Ik liet renovatiewerken uitvoeren aan mijn plat dak (o.a. bijplaatsen van 9 cm Eurothane dakisolatie, waarvoor ik dus al een subsidie kreeg van Eandis). De aanvaarde kostprijs voor die renovatiewerken bedraagt €14.934. De Vlaamse renovatiepremie is 30% van de aanvaarde kostprijs (exclusief BTW en met een maximum van €10.000). Binnenkort krijg ik dus €4.490 op mijn rekening gestort. De bijkomende gemeentelijke premie waar ik recht op heb bedraagt €898.

Aanvullend bewijs dus dat de bestaande subsidies voor dakisolatie ruim volstaan.

mvg,

Jan Tondeleir

Dakisolatie - een kritisch commentaar door de SERV

Voor een opinie inzake het subsidiëren van dakisolatie verwijs ik naar http://www.serv.be/Persberichten/persbericht%20dakisolatiepremie%2011%20...

Groeten
François

Klop klop klop...

In het heetst van de strijd!? Vergeet hen niet ...

"Met kerstmis zat er iemand zonder stroom. Haar budgetmeter stond op nul en er was niets open om op te laden."

Lucia

Niets is wat het lijkt

Dag Piet en Piet,

Ik vind het voorstel over de verlaging van de algemene gemeentelijke heffing voor gezinnen ook wel goed gevonden, op het eerste gezicht dan toch :-)

Laat ons even rekenen:

1) Een energie-audit kost een paar honderd euro (ik meen dat het om en bij de 200 euro was)

2) als ik me goed herinner bedraagt de algemene gemeentelijke heffing 70 euro per gezin

3) schepen De Geijter gaf in de vorige gemeenteraad de definitie van een subsidie, het kwam er op neer dat het de bevolking een steuntje in de rug moest geven om een bepaalde beleidsoptie, die zonder subsidie te duur was, toch te volgen (vraag hem even naar zijn precieze formulering)

Mijn vraag: wie zal 200 euro betalen om eventueel (!!) een positieve beoordeling te bekomen met als doel een korting te krijgen die steeds lager ligt dan 70 euro ?

Groetjes
François

Waarom de korting niet spreiden ?

Dag Piet (x2), François et les autres ;-),

Die verlaging van de Algemene Gemeentelijke Heffing voor gezinnen na een positieve energiescan lijkt me wel wat. Uiteraard enkel op voorwaarde dat de belastingverlaging uitgesmeerd wordt over een aantal aanslagjaren .... De AGH bedraagt inderdaad € 70 per gezin (zeker tot 31/12/2011). Bepaalde gezinnen genieten trouwens een voorkeurtarief van € 35 of worden vrijgesteld. Als men dus een korting van € 35 per aanslagjaar zou toestaan na zo'n positieve energiescan, lijkt me een termijn van een korting gespreid over zo'n 10 jaar, goed voor € 350, redelijk. Mensen die vrijgesteld zijn van die heffing zouden er na een positieve scan zelfs een premie bovenop moeten krijgen ;-)

Een mogelijke optie is ook een gemeentelijke subsidie van de energiescan zelf (die, als ik het juist heb, nu wel al fiscaal aftrekbaar is).

Inderdaad, een geweldig idee van de Kwets, zo'n gratis hulplijn voor het gemeentebestuur ... ;-)

Mvg,

Jan Tondeleir

secretaris (a.i.) sp.a Wetteren

Algemener dan de scan ?

Dag Jan,

Je mag de definitie van de subsidie niet uit het oog verliezen (zie mijn vorige reactie). De subsidie moet motiveren. Twee gevallen kunnen zich voordoen:

1) vóór de aanvraag van de energiescan voldoet mijn woning niet aan normen voor een positief resultaat, in dat geval moet ik eerst nog een aantal investeringen doen, die uiteraard kosten met zich meebrengen. Die komen bovenop de kosten van de scan.

2) de andere mogelijkheid is dat mijn woning reeds voldoet, maar dan heb ik die motiverende subsidie niet echt nodig ;-). Trouwens voor alle nieuwe woningen gebouwd sedert 2008 en voor alle na 1 jan. 2009 verhuurde woningen is een energieprestatiecertificaat nodig, dat wordt dan equivalent aan een positieve scan vermoed ik ?

maar zoals ik al zei, die verlaging van de AGH vind ik ook geen slecht idee. Maar ik denk dat die meer algemeen moet zijn en gelden voor eender welke duurzame maatregel men geïmplementeerd heeft. Dus na een positieve scan, maar ook na installatie van een tweevoudige tariefmeter (met verschuiving van het verbruik van piek- naar daltarief, ...).

p.s. de energie-audit kost tussen 300 en 700 euro, dus iets meer dan ik dacht (zie http://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=3622&bid=16)

François

terminologie in de enquête "energie besparende maatregelen"

Beste,

Een van de voorstellen waarop kan gestemd worden is een "vermindering van de Algemene Heffing op woningen".
Hierbij enige toelichting :
1. Er bestaat in onze gemeente enkel een algemene heffing voor gezinnen en bedrijven, dus geen "algemene heffing op woningen".
Voor bedrijven wordt deze heffing berekend op m² en de graad van hinderlijkheid volgens VLAREM. Voor gezinnen is dat per woning of woongelegenheid. Op deze reglementering bestaan allerhande kortingen ; voor details zie www.wetteren.be (financiën).
2. Er wordt in Wetteren, zoals overigens in alle gemeenten in Vlaanderen, wel opcentiemen geheven op de Onroerende Voorheffing. Dit is een belasting gebaseerd op het Kadastraal Inkomen. Het KI wordt nog steeds vastgesteld door de Administratie van het Kadaster.
Interessant om weten is dat vanaf het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) de Vlaamse Overheid voor energiezuinige woningen (E40-E60; geen details hier) een vermindering toekent op de Onroerende Voorheffing, die kan variëren tussen de 20 en 40%. (details zie www.onroerendevoorheffing.be)
Uiteraard betekent een vermindering van deze belasting een vermindering van de te betalen gemeentelijke opcentiemen, aangezien de gemeente haar treintje aan deze belasting hangt.

Dit voorstel (een van de) dat Kwets doet, is dus eigenlijk al voorzien door de Vlaamse regering. Maar het blijft natuurlijk wel een goede maatregel.

Overigens vind ik de gratis-hulplijn van Kwets ter attentie van het gemeentebestuur werkelijk een geweldig initiatief.
Kwets bestaan er voor de organisatie van deze enquête geen subsidies?

Vriendelijke groet,
Piet Van de Gracht
ex-gemeenteraadslid

Piet Van de Gracht

Correct

Piet,

uw reactie is inderdaad correct. Alhoewel juist bedoeld was de verwijzing naar de Algemene Heffing niet correct. Ik heb de omschrijving aangepast.

Piet

Studies maken veronderstellingen

Hallo Herman,

in je reactie op je eigen blog geef je commentaren op de standpunten van de auteur van het artikel in 'Kwets'. Daar zal ik niet op ingaan, dat laat ik over aan de auteur zelf.

Je verwijst echter ook naar door mij gemaakte hypotheses en je suggereert dat die niet realistisch zijn. Ik wil daarop zeggen dat alle studies veronderstellingen maken. De ganse gemeentebegroting is - zoals wij allemaal weten - één grote veronderstelling. Het is dus niet fair om het argument 'veronderstelling' te pas en te onpas te gebruiken.

Op de internet pagina www.s-p-a.be/regionaal/nieuws/indekijker/index.asp?iDivisionID=205&ID=1855 heb ik echter ook een verantwoording gegeven voor de hypotheses. Het is immers zo dat mensen met een lager inkomen een extra inspanning zullen doen om een extra euro te besparen en dat dus bij de lagere inkomens er wel degelijk een verschuiving zal plaatsvinden. De door mij vernoemde tien procent verschuiving is zelfs een onderschatting, dat kan ook cijfermatig aangetoond worden. Dat die verschuiving er zal komen wordt ook geargumenteerd door liberale economen die zeggen dat de prijs van een goed, in dit geval de prijs van elektriciteit, een signaalfunctie heeft en dat een hogere prijs zal leiden tot een lager verbruik.

Je verwijst naar een studie van de VREG, kan je me de link naar die studie bezorgen ?

Ik geef je hier het adres van één van de vele andere studies (www.energyresponse.com/uploads/managing%20peak%20demand%20by%20m%20zammi...) waarin staat dat 'peak lopping' , het aftoppen van de pieken dus, een reductie van de CO2-uitstoot impliceert die gelijk is aan de uitstoot van 300.000 gezinnen.

Als (ik zeg 'als') de VREG zegt dat er geen verschuiving is waargenomen, dan is het de hoogste tijd dat er een informatiecampagne gevoerd wordt om de mensen attent te maken op het ecologische en financiële voordeel van die verschuiving. Dat was ook een vraag van mij in de gemeenteraad van 6 november, ik denk dat het nuttig is in een Nieuwsbrief van de gemeente daar een artikel aan te wijden. Ik kan je zeker een tekstje schrijven als dat nodig is.

Verder merk ik ook op dat je in je reactie op je blog de begrippen 'verbruik' en 'CO2 uitstoot' door elkaar haalt.

En ten slotte dat je wijst op een verbruik door de gezinnen van "slechts" 15,5%. De gemeentelijke initiatieven inzake klimaatbeheersing hebben juist tot doel om ook de particuliere huishoudens bewust te maken van het feit dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen. Zo had ik het toch begrepen.

En ... 15,5% van een totaal verbruik van 80.000.000.000 Kilowatt-uur (het totale vebruik in België is meer dan 80 terawatt-uur) is nog altijd veel ...

Tenslotte vestig ik er nogmaals de aandacht op dat de subsidies niet volledig door de gemeente moeten gefinancierd worden. Er kan een inbreng zijn van Vlaanderen, van Eandis, en ook co-financiering lijkt me een optie. Dat zou allemaal uit de door mij gevraagde studie moeten blijken, maar daarvoor is het voorziene budget (0 euro) eerder beperkt :-(

groetjes
François

Beste Francois Om

Beste Francois

Om gebruikspieken te kunnen aftoppen moet er wel een verschuiving van het gebruik zijn. Een dubbeltariefmeter zou volgens de VREG niet of te weinig effect hebben om het gedrag van de consumenten. Je stuurde me al een Australische studie over toenemend piekverbruik en daaruit blijkt dat dit veroorzaakt wordt door bv meer eenpersoonsgezinnen, PC gebruik, airco,... niet direct verbruikers die je kan sturen.

Herman De Wulf

Cijfers

Herman,

ik neem een eenvoudig voorbeeld. Een gemiddeld Vlaams gezin vebruikt per jaar 3500Kwh. Dit zijn cijfers van de VREG, de bron die door u geciteerd wordt (kan je me de door u geciteerde studie van de VREG bezorgen ?).

Een vaatwasser, wasmachine en droogkast (de grootverbruikers) zijn toestellen met een vermogen tussen 1 en 2 kilowatt, laat ons per toestel het gemiddelde nemen, 1,5Kw dus. Als ik die elke week gedurende 3 keer gebruik (en ze draaien één uur) dan heb ik dus 3 keer 1,5KW die één uur gebruikt worden, dus 4,5 Kwh per week en per toestel. Dit geldt zowel voor de vaatwas, de droogkast als de wasmachine, per toestel dus. In totaal dus 3x4,5Kwh = 13,5Kwh per week. 50 weken in een jaar (ik laat er al twee vallen), dus 675Kwh per jaar.

Dit toont dus aan dat als men de mensen er toe kan aanzetten om die toestellen na 22u te gebruiken of in het weekend (en dat is goedkoper, dus waarom zou dat niet lukken?) dan heeft men een verschuiving van 675Kwh op 3500Kwh, dus 19,3%. In de berekeningen die ik eerder vermeldde heb ik 10% verschuiving verondersteld. Ik denk dat ik dus een voorzichtige veronderstelling gemaakt heb.

p.s. als elke gemeentelijke subsidiemaatregel met zoveel cijfermateriaal ondersteund wordt dan zijn we naar mijn bescheiden mening wel heel goed bezig :-).
Ik ben benieuwd naar de alternatieven die de meerderheid gaat voorstellen en naar het dossier dat die voorstellen zal begeleiden. Ik neem aan dat alles er zeer goed zal onderbouwd zijn en dat elk vermeend resultaat cijfermatig zal ondersteund zijn ?

Groetjes
François

Het debat objectiveren

Mijn reacties en standpunten kan je vinden op mijn blog:
http://www.bloggen.be/hermandewulf/archief.php?ID=150527

Herman De Wulf

tweevoudig tarief

voor de cijfers wordt er best verwezen naar http://www.s-p-a.be/regionaal/nieuws/indekijker/index.asp?iDivisionID=20...

vriendelijke groeten en beste wensen aan alle lezers
François