Gezellig winkelen in Wetteren???

Wetteren scoort niet hoog als het op gezellig winkelen aan komt. Zowel de handelaars als het bestuur weten dat de aantrekkingskracht van het Wetterse winkelcentrum op een heel laag pitje staat. In plaats van daar iets aan te doen steekt men alle energie in het klagen over bedreigingen zoals het Frunpark. Als je als winkelcentrum er niet in slaagt om gezelliger te zijn dan het Frunpark dan heb je een serieus probleem. Het Frunpark is een betonnen industrieterrein met etalages. Je kan er niet gezellig kuieren, geen koffie drinken, geen bankje doen in een parkje. Al tientallen jaren wordt er in Wetteren niks gedaan om het centrum aangenamer te maken, bijvoorbeeld door de aanleg van een wandelparcours zonder verkeer. Nochtans ligt er al meer dan tien jaar een heel eenvoudig en realiseerbaar plan op tafel, of beter het werd op tafel gelegd maar werd er gewoonweg afgeveegd.

Het plan: Maak de Kerkstraat en de Hekkerstraat (stuk tussen Hoogstraat en Zeshoek) autovrij, maak in het stuk hoogstraat tussen de Hekkerstraat en de Markt een breed voetpad gescheiden van de rijweg door boompjes en je creëert een autovrij parcours in hartje Wetteren. Als kers op de taart zou je de vervallen autoboxen van Bettens, net in het centrum van dit parcours, kunnen onteigenen en een parkje inrichten met bankjes en een paar speeltuigjes. Een paar cafés van de Markt zouden zo aan de achterkant van hun zaak een terrasje kunnen maken.

Waarom krijgen in Wetteren dergelijke voorstellen geen kans. Is het omdat ze niet werden gemaakt door een duur betaald studiebureau, maar gewoon vrijblijvend door iemand die het goed meent met Wetteren? Nochtans werd zo'n 20 jaar geleden het bewijs geleverd dat het werkt. Toen, bij wijze van proef, de Hekkerstraat en de Kerkstraat autovrij werden gemaakt werden er in korte tijd een aantal kleine rijwoningen in de Hekkerstraat omgebouwd tot kleine, gezellige winkeltjes. Er kwam ook een tearoom en zelfs een kunstgalerij in de Hekkerstraat, maar na een evaluatie werd, onder druk van een schare kortzichtige handelaars, het proefproject gestopt. Nu, 20 jaar later, zijn al veel van die winkeltjes terug gewoon rijwoning geworden. En de Kerkstraat heeft zo goed als geen handelszaken meer. Het bestuur had er toen beter aan gedaan het geklaag van zijn handelaars naast zich neer te leggen en het proefproject bestendigd. Maar daar heb je uiteraard een visie voor nodig, en 5 minuten politieke moed ...

Reacties

stedelijke ontwikkeling in Wetteren (centrum)

Dag,

Gisteravond (woensdag 21 januari) heeft de gemeenteraad beslist om de terreinen van firma De Witte aan te kopen, achter de kerk, om die in de toekomst stedelijk (woningen, kantoren, promenade,...) te ontwikkelen. Uiteindelijke bedoeling is het om Wetteren (centrum) dichter bij de Schelde te betrekken en omgekeerd. Ik heb deze aankoop volledig gesteund (getrouw aan mijn visie uit het verleden, Wetteren komt terug een beetje thuis aan de Schelde, want Wetteren was Wetteren niet zonder de Schelde, daar ligt de oorsprong en het ontstaan).
Daarbovenop heb ik op de gemeenteraad gepleit voor een aantal belangrijke zaken.
Eén: het is nodig dat er een algemene, totale, overkoepelende visie ontwikkeld wordt voor het centrumgebied omdat anders het gevaar bestaat dat alle goedgelegen lokaties (station, Cordonnier, De Witte, Hekkerstraat, De Warande, Den Blakken...) geisoleerd zullen blijven bestaan en geen versterking of/en verrijking voor elkaar betekenen.
Twee: ik heb gewezen op de noodzaak van de oprichting van een stuur/projectgroep (bestaande uit politici over de partijgrenzen heen, deskundigen, enthousiaste geïnteresseerden, visieontwikkelaars, mischien zelfs kunstenaars,...) om de verschillende toekomstige projecten van nabij te volgen en te becommentariëren om zodoende de kansen op succes te vergroten en vooral de betrokkenheid van de bevolking te versterken en te waarborgen.
Ik denk dat we op dit moment voor een enorme uitdaging en boeiende jaren staan die cruciaal zijn in de verdere uitbouw, uitstraling en ontwikkeling van Wetteren. Zoiets zou zonde zijn zonder (let op de alliteratie) de participatie van de mensen die er dagelijks wonen,werken/zich ontspannen,...
Ik hoop dan ook op een gunstig antwoord van beide vragen door het bestuur. Niet voor mij, maar in het belang van onze gemeente.

vriendelijke groeten,

Piet Van Heddeghem

verhuurde of betalende parkingplaatskes

Nu ja ... Mijn auto is god.  Ik betaal nooit voor mijn parkeerminuutjes.  Ik betaal mijn boetes correct.  Op het einde van het jaar komt me dat veel goedkoper uit.  Denk daar maar eens aan.  En geloof mij dat we een gemeente zijn en niet ' t stad.   Parkeergelegenheden aan de rand van 't stad ....Is me dat een lol.

Toen ik een aantal jaren ( tijdens de verkiezingscampagne ) opperde dat onze gemeente meer op toerisme moest werken werd dit met hoongelach ontvangen.

Tiens ...  Blijkbaar hebben de jaren hun werk gedaan. 

Een ideetje zoals geen ander : " Plantencentrum !"

Hopelijk zal de ontwerper van het scheldeproject rekening houden met het idee : " Ik wil meer groen in Wetteren.".

Het kleur van de steentjes op de markt staat me aan, het kille niet.

Denk daar maar eens over na.

 Bert

De kleur van de steentjes van de markt

Bert,

Je verwijst naar de kleur van de steentjes op de markt en naar een verkiezingscampagne. Ik persoonlijk vind dan ook dat je duidelijk moet aangeven dat de reactie 'verhuurde of betalende parkingplaatskes' je eigen standpunt vertegenwoordigt.

Ik heb het hier zowel over de houding die je aanneemt over de betaling van de parkeerretributie als over de randparkings. Wat het eerste betreft denk ik dat je aanzet om de regels te overtreden, in het tweede geval strookt het standpunt niet met het verkiezingsprogramma van de partij met de kleur van de steentjes op de markt.

In het vervolg is het dus beter dat , als je persoonlijke standpunten inneemt, je beter geen allusies maakt op kleur.

Groeten

François Coppens

kleur

François,

Lees eens tussen de lijntjes. 

Het gaat me er enkel over om aan te klagen dat je er veel goedkoper vanaf komt om je boetes niet te betalen.

En geloof me vrij ... De eerste die steeds de regels volgt moet volgens mij nog geboren worden.

We zullen eens deftig moeten praten.

Bert

Een beleid voor het centrum

Dag,

Een aantal juiste stellingen van Raf over (het gebrek aan) een visie van het beleid wat betreft de woon- en handelskern van Wetteren. Reeds jaren een oud zeer. En jammer genoeg: er komt geen evolutie in deze situatie. Blijkbaar bestaan er wel studies, wordt er af en toe over 'gepraat' op vergaderingen, zijn er wel mensen met ideeën en visies: maar een gecoördineerd overleg over de belangrijke toekomst van Wetteren-centrum komt er (tot nog toe) niet. En dat is meer dan dringend nodig: een taak voor de schepen van lokale economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit en zelfs toerisme en cultuur. Want ondertussen worden er allerlei plannen en projecten uitgedacht rond de Stationsomgeving, de Schelde-omgeving, de Hekkerstraat, site Cordonnier, maar niets gestructureerd en met elkaar in overeenstemming. Een kakafonie van plannen, studies, projecten en ideeën: waarin waarschijnlijk sommige elkaar zelfs zullen afzwakken in plaats van versterken.
Belangrijk is te weten: hoe willen we dat ons centrum evolueert? Alle inspanningen en projecten in functie van het middenstandsbedrijf, of evolueren we langzaam naar een verdicht woongebied waar de middenstand een ondergeschikte functie uitoefent. Ik denk dat we onmiskenbaar merken dat de woningbouw in het centrum nog altijd groeit: wat betekent dat meer mensen in het centrum komen wonen, om allerlei redenen en meestal binnen een bepaalde leeftijdsgroep. Het straten- en pleinenpatroon zal niet anders kunnen dan daarop inspelen. Een bankje, een klein rustpunt, bredere en comfortabelere voetpaden, parkings aan de rand van dat centrum (al dan niet betalend of verhuurd),...
Ik ben er trouwens van overtuigd dat een groter en verdicht wooncentrum meer mogelijkheden schept voor de aanwezige en toekomstige middenstand.
Wat het autovrij maken betreft van een aantal straten: het initiatief zal, voorbereid weliswaar met de middenstand, moeten komen van het bestuur en beleid. En het aangehaalde voorbeeld van de Kerkstraat en Fl.Leirensstraat is perfect haalbaar. Niet meteen van vandaag op morgen, maar met een 'inrijperiode' van ongeveer een jaar zodat de middenstand er zich kan op voorbereiden. Enzoverder...

piet van heddeghem

gezellig winkelen in Wetteren

moet eerlijk zeggen dat ik er niets gezellig aan vind om in Wetteren uit te pakken om te winkelen? Kan alleen maar bijtreden als het gaat over het ongezellige uitzicht van Wetteren Centrum. Vervallen gebouwen, leegstand, vuil op straat, het is niet te doen, spijtige zaak.
Wanneer gaan de 'belangrijken' van Wetteren(lees:gemeentebestuur) eens in gang schieten om hier eens iets aan te doen? Wordt dat eens geen tijd? Kan mij toch niet voorstellen dat het aan die mensen passeert...
Zou graag eens met trots door de Wetterse straten lopen, en gezellig op een bankje zitten, keuvelen met mede burgers......
Wie gaat hier verandering brengen? Wie met welk bestuur?????

Geen eindejaarssfeer in Wetteren?

Ter aanvulling de opmerking van gemeenteraadslid Paul De Moor

http://www.grootwetteren.be/website/index.php/Algemeen-Nieuws/Geen-einde...