Definitieve vastlegging rooilijn Vennestraat uitgesteld

Op de gemeenteraad van donderdag 14 januari jongstleden stond de definitieve vastlegging van het rooilijnplan van de Vennestraat op de agenda. Dit is een normale procedure, gezien na de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan (goedgekeurd op de gemeenteraad van november), een wettelijke periode van 60 dagen is voorzien om bezwaarschriften in te dienen. Een mogelijkheid waar de buurtbewoners dankbaar gebruik van hebben gemaakt, er zouden namelijk meer dan 100 bezwaren zijn ingediend. Nieuwbakken burgemeester Alain Pardaen startte de gemeenteraad echter met een opmerkelijk initiatief. Hij stelde voor om het punt te verdagen, gezien volgens hem niet de gewone wettelijke bepalingen voor een rooilijnplan gelden, maar wel de wet op de buurtwegen van kracht is, waardoor de periode van 60 dagen vervalt.

Alain Pardaen: 'Gezien dit toch wel om een zeer gevoelig punt gaat, stellen we voor om nog een extra infovergadering met de buurt in te leggen. We zouden deze vergadering ook laten leiden door een extern bureau.'

De nieuwe burgemeester maakte zo toch wel een opgemerkte démarche. Zijn voorganger Marc Gybels, en de schepen van mobiliteit Remi Van Belleghem hadden namelijk vroeger alle kritiek op dit rooilijnplan weerlegd. Als stijlbreuk met het verleden kon dit voorstel dus wel tellen. Groen&Co en spa waren akkoord met de verdaging, en hielpen zo de coalitie aan hun meerderheid. Gezien de vele wissels in de bestuursmeerderheid van CD&V en open VLD, waren er immers zowaar 3 zetels onbezet bij het begin van de zitting. Vlaams Belang en Respect stemden tegen, waardoor de stemmen van de linkse oppositiepartijen nodig waren om een meerderheid van stemmen te halen.

Na de goedkeuring van de verdaging, dropen de weer talrijk opgekomen buurtbewoners (hoopvol?) af.